Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään Qppas.fi ylläpitämään asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tämä on yrityksen Qppas henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.04.2018. Viimeisin muutos 18.04.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Qppas
Laitamäentie 45 C
21570 Sauvo

Y-tunnus: 2849655-4
Puhelinnumero: 040-2188240
sähköpostiosoite: marika@Qppas.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Marika Lintula
Laitamäentie 45 C
21570 Sauvo

Y-tunnus: 2849655-4
Puhelinnumero: 040-2188240
sähköpostiosoite: marika@Qppas.fi

3. Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään Qppas.fi ylläpitämään asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, kaupantekoon liittymättömille tahoille, eikä tietoja käytetä markkinointiin.

Qppas.fi laskuttaa asiakkaitaan OP Kevytyrittäjä-palvelun kautta ja luovuttaa laskutuspalvelulle asiakkaan ilmoittaman nimen ja sähköpostiosoitteen ainoastaan sähköpostitse tapahtuvaa laskutusta varten. (Paperilaskua käytettäessä myös lähiosoite luovutetaan laskuttajalle ainoastaan laskutustarkoituksessa.)

Henkilötietoja (Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) käytetään ainoastaan verkkokauppaostoissa liittyvään yhteydenpitoon, laskutukseen ja verkkokauppatoimituksiin.
Tietoja ei kerätä, eikä käytetä, automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Yksityishenkilöltä etu- ja sukunimi, lähiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Yrityksiltä tallennetaan em. tietojen lisäksi myös yrityksen nimi sekä Y-tunnus.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle, eikä niitä käytetä markkinointiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Ainoastaan Qppas.fi työntekijät pääsevät asiakastietoihin käsiksi. Voit milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista rekisteristä. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostitse) rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee toimittaa sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen Marika@Qppas.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Siirry sivun alkuun